ایمان نکونام : وب مهراز - جامعه برنامه نویسی ایران

از طریق jQuery چگونه می توان فهمید که یک عنصر hide است یا show ؟

از طریق jQuery  چگونه می توان برای تغییر وضعیت یک عنصر از hide  به show و یا برعکس  فهمید که یک عنصر hide است یا show ؟

پاســخ ها

0000000000000000000000000000001
علیرضا احمدی بابلانی : با استفاده از دستور شرطی زیر می توان به این Show یا hide بودن یک عنصر پی برد :


if ( $(element).is(":visible")) 
{
       // کد های شما
}

حالا می توانید تغییر وضعیت را اعمال کنید:

if ( $(element).is(":visible")) 
{
       $(element).hide();
}
else
{
       $(element).show();
}

سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت : 5 : 11
تعداد بازدید : 430
ارسال به دوستان

ارسال