محمد رضا ایزدی : وب مهراز - جامعه برنامه نویسی ایران

چطور میشه در jquery یک کوکی ست کرد

چطور می تونم در jquery یک کوکی ست کنم بعد توی کد از اون کوکی استفاده کنم در حالی که می شه زمان انقضای کوکی رو هم تعیین کرد 

روش ساختن کوکی در jQuery ؟

پاســخ ها

0000000000000000000000000000001
علیرضا احمدی بابلانی :
ست کردن کوکی در jquery :

سلام  محمدرضا عزیز  ! شما می تونین با کد زیر  با jquery کوکی (cookie) ست کنین :

$.cookie("myCookie", 1);
برای حذف این کوکی از کد :
$.removeCookie("myCookie");
برای تعیین اتقضای کوکی :
$.cookie("myCookie", 1, { expires : 10 });
و برای داشتن همه تنظیمات :
$.cookie("myCookie", 1, {
  expires : 10,      // ده روز دیگر منقضی خواهد شد

  path  : '/',     // The value of the path attribute of the cookie 
              //(default: path of page that created the cookie).

  domain : 'jquery.com', // دامینی که کوکی با آن کار میکند
              // بطور پیش فرض دامین جاری بعنوان دامین در نظر گرفته می شود

  secure : true     //If set to true the secure attribute of the cookie
              //will be set and the cookie transmission will
              //require a secure protocol (defaults to false).
})
برای اینکه این کد کار کنه باید یه کتابخانه  js رو بعد از لینک jquery تون به صفحتون اضافه کنین که میتونین از لینک زیر دانلود کنین :
jquery-cookie.js
https://github.com/carhartl/jquery-cookie

چهارشنبه 13 اسفند 1393 ساعت : 39 : 14
0000000000000000000000000000001
علیرضا احمدی بابلانی : بله درسته آقای ایزدی

برای اینکه این کد کار کنه باید یه کتابخانه  js رو بعد از لینک jquery تون به صفحتون اضافه کنین که میتونین از لینک زیر دانلود کنین :
jquery-cookie.js
https://github.com/carhartl/jquery-cookie

چهارشنبه 13 اسفند 1393 ساعت : 36 : 14
0000000000000000000000000000002
محمد رضا ایزدی : http://stackoverflow.com/questions/4034190/cookie-is-not-a-function

این مقاله فک کنم داره یک کمک هایی می کنه 
چهارشنبه 13 اسفند 1393 ساعت : 30 : 14
0000000000000000000000000000002
محمد رضا ایزدی : دوست عزیزآقای احمدی گل 
این کد رو امتحان کردم ارور میده و متدی که فرستادین رو نمیشناسه 
چهارشنبه 13 اسفند 1393 ساعت : 19 : 14
0000000000000000000000000000001
علیرضا احمدی بابلانی : سلام  محمدرضا عزیز  ! شما می تونین با کد زیر  با jquery کوکی (cookie) ست کنین :

$.cookie("myCookie", 1);
برای حذف این کوکی از کد :
$.removeCookie("myCookie");
برای تعیین اتقضای کوکی :
$.cookie("myCookie", 1, { expires : 10 });
و برای داشتن همه تنظیمات :
$.cookie("myCookie", 1, {
  expires : 10,      // ده روز دیگر منقضی خواهد شد

  path  : '/',     // The value of the path attribute of the cookie 
              //(default: path of page that created the cookie).

  domain : 'jquery.com', // دامینی که کوکی با آن کار میکند
              // بطور پیش فرض دامین جاری بعنوان دامین در نظر گرفته می شود

  secure : true     //If set to true the secure attribute of the cookie
              //will be set and the cookie transmission will
              //require a secure protocol (defaults to false).
});

چهارشنبه 13 اسفند 1393 ساعت : 18 : 14
تعداد بازدید : 946
ارسال به دوستان

ارسال