آراد جهان : وب مهراز - جامعه برنامه نویسی ایران

تفاوت میان string و String در c# چیست ؟

تفاوت میان string و String در c# چیست ؟ برای مثال تفاوت میان 
string s = "Hello, World";
و

String S = "Hello, World";
در چه چیزی می باشد ؟ هر کدام در کجا بکار می روند؟
پاسخی برای این پرسش ثبت نشده است
تعداد بازدید : 443
ارسال به دوستان

ارسال