آراد جهان : وب مهراز - جامعه برنامه نویسی ایران

تفاوت button با input submit و input button

در html  تفاوت بین این سه چه می باشد ؟
<button></button>

<input type="button">

<input type="submit">

پاسخی برای این پرسش ثبت نشده است
تعداد بازدید : 455
ارسال به دوستان

ارسال