علی آوینی : وب مهراز - جامعه برنامه نویسی ایران

چگونه میتوان در c# کار زمان بندی شده انجام داد

فرض کنید میخواهیم بعد از یک رویداد مثل کلیک دکمه یک پیغامی صادر شده و پس از سه ثانیه صفحه به صفحه دیگری redirect شود . چگونه می توان این کار را انجام داد ؟
پاسخی برای این پرسش ثبت نشده است
تعداد بازدید : 456
ارسال به دوستان

ارسال