علیرضا احمدی بابلانی : وب مهراز - جامعه برنامه نویسی ایران

روش خطایابی کد های جاوا اسکریپت چگونه است ؟

برای Debug کردن کد های جاوا اسکریپت چکار باید انجام بدم ممنون میشم راهنمایی کنین

پاســخ ها

2766af949f58486ebdd5b11576a58bc4
رضا صالحی : برای خطایابی و debug جاوااسکریپت از  Developer tools مرورگر ها استفاده کنید :
برای این کار باید  از کلمه  debugger; قبل از کد های جاوااسکریپت خود استفاده کنید .  برای مثال :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>

<body>

<p id="demo"></p>

<p>با دیباگر روشن، کد زیر باید قبل از اجرا اجرا را در خط سوم را متوقف کند.</p>

<script>
var x = 15 * 5;

debugger;

 document.getElementById("demo").innerHTML = x; </script> </body> </html>
توضیحات کاملش در w3schools هست :
http://www.w3schools.com/js/js_debugging.asp


Chrome

  Open the browser.
  From the menu, select tools.
  From tools, choose developer tools.
  Finally, select Console.

Firefox Firebug

  Open the browser.
  Go to the web page:
  http://www.getfirebug.com
  Follow the instructions how to:
  install Firebug

Internet Explorer

  Open the browser.
  From the menu, select tools.
  From tools, choose developer tools.
  Finally, select Console.

Opera

  Open the browser.
  Go to the webpage:
  http://dev.opera.com
  Follow the instructions how to:
  add a Developer Console button to your toolbar.

Safari Firebug

  Open the browser.
  Go to the webpage:
  http://extensions.apple.com
  Follow the instructions how to:
  install Firebug Lite.

Safari Develop Menu

  Go to Safari, Preferences, Advanced in the main menu.
  Check "Enable Show Develop menu in menu bar".
  When the new option "Develop" appears in the menu:
  Choose "Show Error Console".

Did You Know?
Note 	Debugging is the process of testing, finding, and reducing bugs (errors) in computer programs.
The first known computer bug was a real bug (an insect), stuck in the electronics.


سه شنبه 30 تير 1394 ساعت : 20 : 23
تعداد بازدید : 963
ارسال به دوستان

ارسال