ایمان نکونام : وب مهراز - جامعه برنامه نویسی ایران

در javascript آدرس ریشه را چگونه بدست آوریم؟

آیا میتوان در javascript  آدرس ریشه سایت را بدست آورد 

مثلا در c# این امکان با Server.MapPath بوجود اومده در جاوااسکریپت چه باید کرد ؟

پاســخ ها

0000000000000000000000000000001
علیرضا احمدی بابلانی : برای درسترسی به بخش های مختلف url  میتوانید از توابع زیر استفاده کنید :
فرض کنید url ما به این شکل باشد :

javascript :
http://webmehraz.ir/developer/help.aspx
توابع زیر مقدار های زیر را بر میگرداند:

javascript :
window.location.protocol = "http:"

window.location.host = "webmehraz.ir"

window.location.pathname = "developers/help.aspx"
حالا برای بدست آوردن  url کامل از کد زیر استفاده میکنیم:

javascript :
var newURL = window.location.protocol + "//" + window.location.host + "/" + window.location.pathname;
برای بدست آوردن تکه تکه قسمت ها باید آنها را با  اسلش split کنید : این کار یک آرایه بر میگرداند :
javascript :
var pathArray = window.location.pathname.split( '/' );
حالا با استفاده از آرایه فوق برای دسترسی مرحله به مرحله میتوانید از  صدا زدن آرایه ها استفاده کنیم:

javascript :
var secondLevelLocation = pathArray[0];  // قسمت دوم utl
حالا با استفاده از این آرایه میتوانید url را دوباره بازسازی کنید :

javascript :
var newPathname = "";
for (i = 0; i < pathArray.length; i++) {
  newPathname += "/";
  newPathname += pathArray[i];
}

پنجشنبه 08 مرداد 1394 ساعت : 1 : 18
تعداد بازدید : 376
ارسال به دوستان

ارسال