قوانین و مقررات

اهداف و شرایط

جامعه برنامه نویسان وب مهراز ، مجموعه ای از خدمات و ابزارها برای متخصصین عرصه برنامه نویسی ، شبکه و کامپیوتر می باشد. در نتیجه قبل از ثبت نام ، تمامی شرایط و قوانین را به دقت مطالعه نموده و از آنها مطلع شوید. با ثبت نام و شروع فعالیتتان ، شما عضوی از جامعه برنامه نویسان وب مهراز بوده و ملزم به رعایت تمامی قوانین خواهید بود.


ثبت نام

ثبت نام برای هر فردی که در زمینه های مربوط به جامعه برنامه نویسان وب مهراز فعالیت داشته و یا می خواهد داشته باشد ، در دسترس می باشد از این سو به هنگام ثبت نام سعی بر آن داشته باشید که تمامی اطلاعات درخواست شده را به دقت و به درستی وارد کنید. این امر باعث کامل بودن پروفایلتان شده و در نتیجه معرفی کامل از شما خواهد بود.


محتوا

محتوای تولیدی یا پاسخی که برای پرسشی ایجاد می کنید، توسط تمامی اعضا قابل مشاهده می باشد و حق استفاده از آن محتوا ، به همه داده شده است. محتوای تولیدی توسط کاربران در صورت گزارش توسط سایر کاربران ، در صورتی که صحت گزارش احراز گردد حذف آن محتوا را موجلب خواهد شد. در ضمن کلیّه مسئولیت های مطالب منتشر شده ، مستقیماً متوجه ناشر آن بوده و جامعه برنامه نویسان ایران مسئولیتی در این باره نخواهد داشت.